De Vitaliteitsrekening

De Vitaliteitrekening is een werkgeversarrangement dat lage kosten en individuele rekeningen kent. De Vitaliteitsrekening is dus een eigen rekening van de werknemer. Het geld op de rekening is beschikbaar voor mentale, fysieke en financiële vitaliteit. Werkgever en werknemers bepalen samen hoeveel geld er maandelijks op de rekening wordt gestort, of de werkgever daar een bijdrage aan doet en welke bestedingsdoeleinden de Vitaliteitsrekening kent. Voorbeelden zijn aflossing van de hypothecaire lening eigen huis, zorgverlof, deeltijd- en vroegpensioen. Het saldo komt nooit toe aan de uitvoerder of de werkgever. 

De Vitaliteitsrekening is ontworpen door KWPS als reactie op het krimpende en starre pensioenkader. De Vitaliteitsrekening wordt ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder naar keuze van de werkgever. De Vitaliteitsrekening kan worden geïntroduceerd naast de bestaande pensioenregeling en soms in plaats van de pensioenregeling.

Op deze site treft u belangrijke basisinformatie over de Vitaliteitsrekening aan.