Disclaimer

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel KWPS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt KWPS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

KWPS beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en benadrukt dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Klachtenprocedure
KWPS wil graag dat u tevreden bent over haar diensten en haar service. Daarom werkt KWPS steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening. Sommige klachten kunnen vrij eenvoudig worden verholpen. Als een klacht al langer geleden is ontstaan, kan het moeilijker worden om alle informatie die nodig is, te achterhalen. Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing.