U bent werkgever

Als werkgever sluit u ten behoeve van de Vitaliteitsrekening een mantelovereenkomst met de door u geselecteerde uitvoerder. In de overeenkomst worden enkele afspraken over het dienstverleningsniveau en blokkering van de individuele rekeningen gemaakt. De beleggingen zijn een zaak tussen de werknemer en de uitvoerder. Voor de werkgever is het van belang de bestedingsdoeleinden van de Vitaliteitsrekening goed te definiëren en te laten aansluiten op het HR- en Vitaliteitsbeleid van de organisatie. De kosten van de Vitaliteitsrekening (grofweg € 30 per jaar per werknemer, afhankelijk van de uitvoerder) kunnen worden gedragen door de werkgever. Dit gebeurt ook bij pensioenregelingen en zorgt voor een hogere participatie. Deelname aan de Vitaliteitsrekening kan verplicht worden gesteld. Het meest gebruikelijk is dat een werknemer automatisch deelneemt, tenzij deze van deelname afziet (zogenaamde opt-out principe).

Stortingen

Stortingen in de Vitaliteitsrekening kunnen worden gedaan door de werkgever en door de werknemer. Stortingen door de werknemer vinden plaats uit diens nettoloon. De overboekingen naar de uitvoerder worden in beginsel altijd door de werkgever gedaan. Om deelname te stimuleren kan een werkgever stortingen in de Vitaliteitsrekening doen als de werknemer dat ook doet. De Vitaliteitsrekening leent zich uitermate goed voor het storten van de pensioencompensatie en andere bijdragen in het kader van vitaliteit.

Beleggingen

Als goed werkgever bakent u de beleggingsmogelijkheden in de Vitaliteitsrekening af. Ook de uitvoerder zal dit in beginsel willen gezien de bestedingsdoeleinden. Of en hoe een werknemer vervolgens met de Vitaliteitsrekening belegt is uw zorg niet. Dat is een kwestie tussen de uitvoerder en de werknemer die samen een risicoprofiel vaststellen. De uitvoerder houdt op de beleggingen kosten in die lager zijn dan die van individueel vermogensbeheer. Beleggingen door de uitvoerder worden gesepareerd in een Stichting waardoor er geen risico is als de uitvoerder failleert. Het geld dat de werknemer op een spaarrekening aanhoudt valt onder het Depositogarantiestelsel

Opnames

De Vitaliteitsrekening is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de mentale, fysieke of financiële vitaliteit van de werknemer. De bestedingsdoelen verschillen daardoor per werkgever. Deze doelen kunnen in overleg worden gedefinieerd. Of de opnames conform de bestedingsdoeleinden wordt vooraf door of namens de werkgever gecontroleerd.. De uitvoerder verzorgt de beleggingen en de administratie daarvan. Bij het einde van de dienstbetrekking komt het geld op de Vitaliteitsrekening in beginsel ter beschikking van de werknemer. Bij overlijden komt het geld toe aan de erfgenamen.

Pensioencoaching

Flankerend beleid bij de Vitaliteitsrekening is het geven van inzicht aan werknemers in de eigen pensioen- en financiële situatie. Aan de hand van online tooling worden gegevens van de belastingdienst, UWV en mijn pensioenoverzicht voor de werknemer zelf in kaart gebracht. In een vertrouwelijk gesprek met een externe deskundige kan worden nagegaan of de werknemer financieel voldoende vitaal is. De werknemer weet welk maandelijks spaarbedrag in Vitaliteitsrekening benodigd is om de persoonlijke financiële doelstellingen te bereiken.