U bent werknemer

Participeert u aan de Vitaliteitsrekening? Dan heeft uw werkgever werk gemaakt van vitaliteit. De Vitaliteitsrekening draagt bij aan uw mentale, fysieke en financiële vitaliteit. Deze site is informatief; het reglement Vitaliteitsrekening en de Brochure Vitaliteitsrekening van uw werkgever zijn bepalend, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met de uitvoerder van de Vitaliteitsrekening.

Stortingen

Stortingen in de Vitaliteitsrekening kunnen worden gedaan door u en/of uw werkgever. Stortingen die u zelf verricht worden ingehouden op uw nettoloon. Wilt u extra stortingen verrichten of de hoogte van uw storting aanpassen? Geen probleem. Het maandelijks te sparen bedrag kunt u wijzigen.

Beleggingen

U kunt het geld op de Vitaliteitsrekening aanhouden op een spaarrekening. U realiseert dan weinig of geen rendement. Is dat erg? Niet als u het geld op korte termijn nodig heeft om bijvoorbeeld een studie te volgen. Het vermijden van beleggingsrisico is dan belangrijker dan het maken van rendement. Heeft u een deel of het geheel op de rekening lange tijd niet nodig, bijvoorbeeld omdat u het geld voor vroegpensioen wenst te gebruiken? Het is mogelijk om door middel van Life Cycle beleggingen een gemiddeld rendement te behalen dat statistisch gezien een stuk hoger ligt dan het gemiddelde rentepercentage. Uw risicobereidheid en het daarbij behorende beleggingsprofiel bepalen hoe u feitelijk gaat beleggen en hoe de risico’s voor u worden afgebouwd. U regelt dit met de uitvoerder en daarna heeft u er geen omkijken meer naar. De uitvoerder hanteert beleggingskosten. Deze zijn vaak lager dan de kosten die u betaalt als u zelf belegt bij een bank of vermogensbeheerder. Beleggingen door de uitvoerder worden gesepareerd in een Stichting waardoor er geen risico is als de uitvoerder failleert. Bij faillissement van de uitvoerder garandeert de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000.

Vermogensrendementsheffing

Omdat het saldo op de Vitaliteitsrekening voor de volle 100% uw geld is, vormt het saldo op de Vitaliteitsrekening grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Daarom dient u het saldo van de Vitaliteitsrekening (zowel spaarrekening als beleggingsrekening) te vermelden in uw aangifte Inkomstenbelasting. Afhankelijk van het saldo van de Vitaliteitsrekening en andere bezittingen betaalt u vermogensrendementsheffing. In 2018 is een vermogen tot € 30.000 vrijgesteld (€ 60.0000 voor fiscale partners). Over het meerdere betaalt u vermogensrendementsheffing.

Opnames

De bestedingsdoelen van de Vitaliteitsrekening verschillen per werkgever. U kunt de bestedingsdoeleinden bekijken in het Reglement Vitaliteitsrekening of de Brochure Vitaliteitsrekening. Bij opnames of bij het einde van uw dienstbetrekking komt het geld aan u ter beschikking, bij uw overlijden komt het geld toe aan de erfgenamen. Het geld vervalt dus nooit aan de uitvoerder of aan de werkgever. Over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald.

Pensioencoaching

Aan de hand van online tooling worden gegevens van de Belastingdienst, UWV en mijn pensioenoverzicht voor de werknemer zelf in kaart gebracht. In een vertrouwelijk gesprek met een externe deskundige wordt voor u nagegaan of u financieel voldoende vitaal is. U krijgt informatie welk maandelijks spaarbedrag in de Vitaliteitsrekening benodigd is om uw persoonlijke financiële doelstellingen te bereiken.